Denní program

6,30

V tuto dobu se otvírá mateřská škola, děti se scházejí v jedné ze tříd.

7,00

Děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, řízenou nebo spontánní činnost.

9,15

Podává se svačina, čerstvé ovoce a zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí hru nebo činnost.

9,30

Děti pokračují ve hře nebo se účastní skupinových činností dle tématických plánů. Jednou týdně mohou hrát na flétnu ve třídě Koťat, jednou týdně mohou pracovat v naší keramické dílně, jednou týdně je logopedická prevence.

10,00

Jdeme se oblékat na pobyt venku, od dubna do října chodíme ven dříve podle počasí a provádíme část činností venku.

12,15

Obědváme, po obědě si čistíme zuby.

13,00

Po obědě jdou děti odpočívat, převléknou se do pyžamek a poslouchají pohádku.

O nás Aktuality Co potřebuji do MŠ Denní program Personál Program MŠ Řád MŠ Spolupráce MŠ Zájmové činnosti Aktivity

O nás

Aktuality

Co potřebuji
do MŠ

Denní
program

Personál

Program MŠ

Řád MŠ

Spolupráce

Zájmové
činnosti

Aktivity